Chào bạn đến với Bổ Sung Kiến Thức

Nơi chia sẻ các khóa học ngắn và bài viết về các kỹ năng, kiến thức khác nhau trong cuộc sống, qua cái nhìn của chính tôi – một Data Engineer có sở thích nghiên cứu tài chính.