Toán 12 : Giải tích

Trong khóa học này, bạn sẽ được học các chủ đề cơ bản, kiến thức căn bản của Toán lớp 12 phần giải tích phục vụ cho ôn luyện đề.

Các nội dung sẽ có trong khóa học :

  • Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
  • Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit
  • Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng
  • Chương 4: Số Phức

Trong khóa học này, bạn sẽ được học các chủ đề cơ bản, kiến thức căn bản của Giải tích Toán 12.

About Instructor

+1 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 15 Lessons
  • 33 Topics
  • 35 Quizzes